Octrooiopzoekingen

Of u zich er nu van wil vergewissen of uw uitvinding nog octrooieerbaar is, stand van de techniek wil vinden om octrooien van concurrenten ongeldig te laten verklaren, of uw handelingsvrijheid wenst in te schatten, IPLodge zal de juiste octrooionderzoeksdiensten voorzien.

Een nieuwheidsonderzoek is het onderzoek van gepubliceerde octrooiaanvragen en geselecteerde wetenschappelijke en technische publicaties om te bepalen of een uitvinding nog “nieuw” is, wat een van de voorwaarden is om een octrooi te bekomen. IPLodge kan een nieuwheidsonderzoek uitvoeren, de resultaten analyseren, en u adviseren over de beste manier om uw uitvinding te beschermen gebaseerd op deze resultaten.

Een geldigheidsonderzoek zoekt naar stand van de techniek – gepubliceerde octrooiaanvragen en andere publicaties die dateren van vóór de prioriteitsdatum van een gegeven octrooi – dat u toelaat de geldigheid van een octrooi van uw concurrent aan te vechten. IPLodge kan een geldigheidsonderzoek uitvoeren, de resultaten analyseren, en u adviseren over de beste manier om het octrooi in kwestie ongeldig te laten verklaren. Zolang een octrooiaanvraag nog hangende is, kan stand van de techniek, ontdekt door een derde partij, onder de aandacht gebracht worden van de onderzoekers van het octrooibureau door middel van “opmerkingen van derden”; na de verlening kan het octrooi aangevochten worden in procedures voor het octrooibureau, nationale rechtbanken, of het Eengemaakt Octrooigerecht (Unified Patent Court), afhankelijk van de staat/regio waar het octrooi toegekend werd.

Een inbreukonderzoek is een onderzoek van hangende en toegekende octrooien om het risico te beoordelen, dat een zekere beoogde activiteit de rechten van derden zou schenden. IPLodge kan een inbreukonderzoek uitvoeren en u adviseren over de stappen die u kan ondernemen om het risico op het schenden van de octrooien van derden te verminderen of te vermijden. Als blijkt dat zekere octrooien van een derde bijzonder relevant zijn voor de beoogde activiteit, kan IPLodge u vertegenwoordigen of assisteren tijdens het onderhandelingsproces betreffende een licentieovereenkomst met de octrooihouder.

Een landschapsrapport onderzoekt de bestaande octrooien in een gegeven domein van de technologie, wat u toelaat nieuwe technologische mogelijkheden te identificeren. IPLodge kan een landschapsrapport voorzien en u adviseren over de mogelijkheden voor het octrooieren van nieuwe technologische ontwikkelingen.