Overeenkomsten en transacties

Als one-stop-shop voor innovatieve organisaties, vult IPLodge excellentie in de bescherming van intellectuele eigendom aan met de juridische expertise vereist om u toe te laten de vruchten te plukken van uw uitvinding door de juiste contractuele verhoudingen te creëren.

Afhankelijk van uw noden, kunnen we modelcontracten voorzien of de overeenkomst onderhandelen die het best bij uw noden past. In nauwe samenwerking met Bracquené Legal Consulting verzekeren we u dat u optimaal geniet van uw intellectueel eigendom en de verscheidene onderzoeksprogramma’s van de overheid maximaal benut.

Vele intellectuele eigendomsrechten ondergaan op een bepaald moment in hun bestaan een verandering van eigenaar, of worden het voorwerp van een licentie of een zakelijk recht. Bedrijven of afdelingen die intellectuele eigendomsrechten bezitten, kunnen worden overgenomen, waardoor de controle over de rechten effectief wijzigt. Ook organisaties betrokken in oppositieprocedures kunnen een zeggenschapswijziging ondergaan, wat al dan niet een overdracht van de procedurele status kan veroorzaken. In al deze gevallen is het belangrijk om de zaken meteen goed te regelen en niets aan het toeval over te laten. Zowel de octrooihouder als de overnemende partij moeten correct geïnformeerd worden over de sterktes en zwaktes van de intellectuele eigendomsrechten betrokken bij de transactie, met het oog op het betalen of het verkrijgen van een billijke en correcte prijs, en de instrumenten die de transactie bewerkstelligen moeten zo opgemaakt worden dat ze geldig zijn, bindend, en tegenstelbaar aan derden.

IPLodge kan uw transacties vlotter laten verlopen door u te assisteren middels IE-portfolio analyse (due diligence), IE-waardering, contractonderhandelingen, het opstellen van juridische documenten, en de registratie van transacties bij de autoriteiten (Europees Octrooibureau, nationale octrooibureaus, merkenbureaus, etc.).