Oppositie

Ons team van octrooigemachtigden heeft een uitstekende staat van dienst in oppositie- en oppositieberoepsprocedures voor het Europees Octrooibureau. Of u de opposant bent of de octrooihouder, u kan profiteren van het technisch inzicht, de juridische kennis en ervaring van ons team, om te verzekeren dat u het best mogelijke resultaat behaalt tijdens de procedures.

Omdat oppositieprocedures, en meer bepaald oppositieberoepsprocedures, in toenemende mate gericht zijn op juridische kwesties eerder dan op technische kwesties, verdient uw dossier een team van advocaten met juridische kwalificaties die niet onderdoen voor die van de juridisch gekwalificeerde leden van de oppositieafdeling of de Kamer van Beroep.  En als het op de grond van de zaak aankomt, zullen we klaarstaan met de nodige technische feiten, bewijzen en argumenten om uw zaak te verdedigen.

Als u de opposant bent, zorgen wij ervoor dat u geïnformeerd blijft over de beschikbaarheid van gelijkaardige procedures in andere jurisdicties en op andere fora, om u toe te laten de octrooifamilie van uw tegenstander op alle fronten aan te vechten.