Octrooiaanvragen

IPLodge draagt zorgt voor al uw neerleggingsformaliteiten, bewaakt alle relevante deadlines en beheert de betaling van annuïteiten voor uw octrooi, merk- en modelaanvragen. We hebben ruime ervaring in octrooiverleningsprocedures op gebied van engineering, natuurkunde, elektronica, informatie- en communicatietechnologie, en in de automobielsector.

Onze octrooigemachtigden zijn gekwalificeerd om aanvragers te vertegenwoordigen voor het Europees Octrooibureau, de nationale bureaus van de Benelux-landen, en de UKIPO. Voor uw noden betreffende een aanvraag in andere jurisdicties kunnen wij rekenen op ons uitgebreid netwerk van betrouwbare buitenlandse vertegenwoordigers, terwijl wij uw centraal aanspreekpunt blijven.

Tijdens elke stap van de verleningsprocedure helpen we u de technische en juridische kwesties te begrijpen, terwijl wij uw belangen behartigen. Wij helpen u gebruik te maken van uiteenlopende regionale en internationale overeenkomsten om de procedure te stroomlijnen om parallel octrooirechtelijke bescherming te verkrijgen in meerdere jurisdicties, en geven aan wanneer u er voordeel bij zou hebben een afgesplitste aanvraag in te dienen, beroep aan te tekenen, en dergelijke. U kan vertrouwen op onze ervaring om de beste manier te vinden om uw intellectuele eigendom te verdedigen, zowel in schriftelijke als in mondelinge procedures.

Als uw idee nog niet klaar is om te octrooieren of buiten het toepassingsgebied van het octrooirecht valt, wenst u mogelijk alsnog een bewijs van bezit van uw idee vooraleer u met potentiële investeerders, industriële partners of andere derden gaat praten. Wij kunnen zorgen voor een vertrouwelijke registratie met bewijs van datum en adequate geheimhoudingsverklaringen voorzien om de beoogde contacten met derde partijen te dekken.

Handige links