Geschillen

Of u nu ontdekt dat een concurrent schaamteloos uw ideeën steelt of zelf wordt beschuldigd van het plegen van inbreuk op intellectueel eigendom, er zullen momenten zijn dat passief afwachten geen optie is. Uw eerste instinct zou het inschakelen van uw octrooigemachtigden moeten zijn.

Bij IPLodge zullen we u niet blind in een kostbare geschillenprocedure sturen, maar openlijk de sterktes en zwaktes van uw zaak bespreken en u helpen om de beste strategie te kiezen. We helpen u indien mogelijk om een gunstige overeenkomst te onderhandelen, en indien nodig helpen we u doorheen de geschillenprocedure.

Zodra de finale voorbereidingen getroffen zijn om het Eengemaakt Octrooigerecht (Unified Patent Court) in werking te laten treden, heeft IPLodge zijn UPC-team klaarstaan, bestaande uit Europese octrooigemachtigden met de nodige bijkomende juridische kwalificaties om partijen voor het UPC te vertegenwoordigen. Door het combineren van juridische en technische vaardigheden onder een dak, vermijdt IPLodge de meerkost van het combineren van advocaten voor uw vertegenwoordiging, met niet-vertegenwoordigende octrooigemachtigden die de advocaten moet bijstaan inzake de technische aangelegenheden.

In octrooiprocedures voor nationale rechtbanken die de betrokkenheid van een nationale advocaat vereisen, kan IPLodge uw advocaat ondersteunen door middel van de analyse van documenten betreffende de stand van de techniek, beoordelingen naar nieuwheid en inventiviteit, technische analyse van (vermeende) inbreukmakende producten of processen en dergelijke.